Dành cho bộ phận hành chính và dịch vụ khác

Vị trí cần tuyển
Bộ phận
Ứng tuyển

Thông tin cá nhân


Thông tin ứng viên

  • Chỉ cho phép tải các tập tin có định dạng .doc, docx, .pdf, .zip, .rar, .7z