Vũ anh 360

 • Video 1

  Video 1

  Thứ trưởng Bộ Y tế đến thăm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh, năm 2008.
   
 • Video 2

  Video 2

  Thứ trưởng Bộ Y tế đến thăm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh, năm 2008.
 • Video 3

  Video 3

  Thứ trưởng Bộ Y tế đến thăm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh, năm 2008.
 • Video 4

  Video 4

  Thứ trưởng Bộ Y tế đến thăm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh, năm 2008.