Thăm bệnh online

Chọn phòng Xem

Vui lòng chọn phòng sau đó nhấn vào nút "Xem" để vào thăm bệnh!
 
Để xem được camera bạn cần cấu hình Internet Explore của bạn như sau: Đăng nhập quyền administrator của máy tính.
http://vuanhhospital.com.vn/admin/Admin.aspx?mod=vuanh_onlineinfo&func=view&lang=vi-VN
1. Chọn mục 'Tool' trên thanh công cụ của trình duyệt, sau đó chọn mục 'internet option'
2. Trong cửa sổ mới xuất hiện chọn tab 'security' rồi nhấp chuột vào nút Custom Level ở bên dưới.
3. Trong ô Reset to chọn 'Low' và nhấn Reset , sau đó nhấn OK.
4. Nếu trong ô Reset to không có mức 'Low' thì làm theo cách sau:
5.Trong phần Settings bạn cần tìm đến 2 mục và chọn enable : 'Run ActiveX controls and plug-ins', 'Script ActiveX controls marked safe scripting*'
 
Bây giờ bạn có thể xem camera được rồi đấy!
 
Lưu ý: Chỉ dùng Internet explore cho ứng dụng này, firefox và netcape không được hỗ trợ.
Download Internet Explorer 6 (Sử dụng cho windows XP): Tải về