Khoa Xét Nghiệm

Khoa xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vũ Anh được trang bị bằng các máy móc hiện đại

1. Máy phân tích huyết học tự động 20 thông số CELL DYN 3200 với công suất 60 tests trong một giờ và bộ nhớ lưu trữ đến 10000 tests.


2. Máy phân tích nước tiểu tự động URITEK 720 PLUS với màn hình tinh thể lỏng, công suất 500 tests trong 1 giờ, các que nhúng nước tiểu được chạy liên tục có thể xác định được 11 thông số trong nước tiểu và bộ nhớ lưu được 2000 tests.
 

3. Đặc biệt khoa xét nghiệm của bệnh viện Vũ Anh sử dụng hệ thống sinh hóa miễn dịch tự động

 

ARCHITECT ci8200. Đây là hệ thống sinh hóa miễn dịch tự động hoàn chỉnh được ghép từ 2 module c8000 và i2000 với chức năng tự động rửa thông minh cho phép thực hiện tất cả các xét nghiệm đo quang, ion đồ và miễn dịch chỉ trong một tube mẫu duy nhất. Ngoài ra ARCHITECT ci8200 sử dụng cánh tay Robot để tự động chuyển mẫu giữa các module làm rút ngắn thời gian thực hiện các xét nghiệm.

Với tất cả các tính năng trên, hệ thống ARCHITECT ci8200 có thể thực hiện 1200 tests chỉ trong vòng một giờ và bộ nhớ lưu tới 50000 tests.