Tìm bác sĩ

Với mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng quốc tế, bệnh viện Vũ Anh tập hợp một đội ngũ y bác sĩ làm việc toàn thời gian đến từ các nước như Pháp, Bỉ, Mỹ, Hàn Quốc và những chuyên gia Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài, họ đều là những chuyên gia có từ 10 đến 15 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quan trong trong các bệnh viện trong nước và quốc tế.

Thông qua chương trình đối tác, bệnh viện Vũ Anh cũng đã thu hút đực sự tham vấn theo một lịch trình thường xuyên của các chuyện gia hàng đầu Việt Nam. Họ đã cùng nhau tư vấn những kiến thức chuyên môn trong khoảng 30 chuyên khoa y học và phẫu thuật.

Tìm kiếm