Cảm nhận từ khách hàng

Vũ Thị Lan, 36 tuổi, Q.7, TP HCM
Vũ Thị Lan
  • Các cảm nhận khác
  • Cao Văn Hội

    Cao Văn Hội,

    Ngày 29 tháng 9 năm 2009 - vợ chồng tôi từ thành phố Vũng tàu đến bệnh viện Vũ Anh để khám bệnh. Sáng hôm đó trời mưa nhẹ hạt...
  • Trần Ngọc Tấn

    Trần Ngọc Tấn, 55 tuổi